icon phone+420 583 412 230  |  icon enveloperobotrio@robotrio.cz

Aditivní technologie - 3D tisk

fabWeaver A530 3

fabWeaver A530    

Technická data

  • tisknutelná plocha - 310 × 310 × 310 (z) mm
  • typ FFF ( Fused Filament Fabrication)
  • průměr trysek 0,4 mm
  • přesnost tisku +- 0,2 mm
  • předehřívaná komora na 70 - 75°C
  • dvě tiskové hlavy
  • tisknutelný materiál: ABS, ASA, PLA, RSA (support)

Aktuality

Kariéra